Privatlivspolitik

Hvad ved Mariagerfjord Bibliotekerne om dig, og hvad bruger vi det til?

Som låner på biblioteket har vi behov for en række informationer fra dig. 

Kort sagt er de nødvendige for at holde styr på de materialer du låner, for at du kan bruge vores hjemmeside og udlånsautomater, samt for at vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån.

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når du anvender hjemmesiden kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero.

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside og udlånsautomater foregår via krypterede linjer.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at se oplysningerne, til berigtigelse, til sletning, til begrænsning og til indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Hvilke oplysninger har vi brug for, når du er låner på Mariagerfjord Bibliotekerne?

Beskrivelser af de data vi anvender, når du bruger biblioteket

Icon Description
 • Lånernummer: Tilfældigt genereret nummer, Cicero benytter til at identificere dig.
 • CPR-nummer: Henter din adresse fra CPR-registret og opdaterer automatisk, hvis du flytter. Skal bruges til at låne materialer.
 • Fraværsperiode: En periode, hvor du ikke ønsker at få opfyldt reserveringer. Du kan selv angive perioden via hjemmesiden.
 • Navn: Dit navn, som det står på dit sundhedskort.
 • Fødselsdato: Bruges i forbindelse med udregning af gebyrstørrelser samt til at sikre, at du er gammel nok til at låne bestemte materialer.
 • c/o navn og adresse: Aktuel kontaktadresse.
 • Telefon: Her kan angives flere telefonnumre, både fastnet og mobil: Det sidste bruges til at sende SMS om reserveringer og afleveringsfrist. Mobil kan ændres via hjemmeside.
 • E-mail: Bruges til at sende mail om reserveringer og afleveringsfrist. E-mail kan ændres via hjemmeside.
 • Blokeret d.: Dato for aktivering af eventuel blokering.
 • Blokeringsårsag: Grunden til, at du ikke kan benytte biblioteket. Typisk grundet gebyrer eller at lånerkortet er stjålet.
 • Lånergruppe: Har betydning for, hvor længe du kan låne materialerne, samt om du modtager påmindelser eller gebyrer.
 • Tilhørsfilial: Er det sted, du vil hente reserverede materialer. Den kan ændres via hjemmeside.
 • Kommunenr.: Er din bopælskommune og anvendes til statistik og angiver, om du har ret til at bruge vores netmedier.
 • Sprog: Dansk eller engelsk. Har betydning for om systemet sender meddelelser ud på dansk eller engelsk.
 • LånerID: Her lister vi de forskellige kort, du kan bruge til at låne. F.eks. sundhedskort. PIN-koden er altid anonymiseret.
 • Intern note: Kan kun ses af personalet, og anvendes f.eks. i forbindelse med blokeringer, hvis et glemt sundhedskort opbevares på biblioteket.
 • Note til låner: Udskrives på de "opgørelse af mellemværender", der sendes i forbindelse med manglende afleveringer af materialer.
 • Udlån: Dine aktuelle udlån. Din udlånshistorik slettes 30 dage efter aflevering eller betaling af mellemværende.
 • Reserveringer: Oversigt over dine reserveringer. Slettes når et reserveret materiale er udlånt til dig, eller selve reserveringen er slettet.
 • Mellemværende: Viser, hvis du mangler at betale gebyrer eller regninger. Slettes 30 dage efter mellemværendet er afviklet.
 • Beskeder: Er en oversigt over afsendte SMS og E-mails. Al information om lånte materialer fjernes fra beskederne efter 30 dage.

Indmeldelse af børn og unge

Indmeldelse af børn og unge under 18 år foregår via en digital blanket og med forælder/værges tilladelse. 

I Cicero registreres cpr.-nummer, navn og kontaktoplysninger på den forælder (værge), der over for biblioteket indestår for barnet. 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du rette henvendelse til Biblioteksleder Mette Secher Hede på:

Hvis du har spørgsmål til Mariagerfjord Kommunes håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Mariagerfjord Kommune
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro

 • Tlf.: 9711 3880
 • E-mail: dbr@mariagerfjord.dk